Zastupitelstvo obce Vícemil

Jméno a příjmení Funkce Strana
     
Štefan Šuba Starosta ČSSD
Antonín Drs Místostarosta ČSSD
Jiří Trpák Zastupitel ČSSD
Zdeněk Trčka Zastupitel ČSSD
Miroslav Svoboda Zastupitel ČSSD