Veřejné zakázky

V současné době nemá obec dojednány žádné veřejné zakázky!!!