O obci

Obec Vícemil

Obec Vícemil se nachází v Jižních Čechách v okrese Jindřichův Hradec. Vícemil sousedí s obcemi Deštná, Jižná, Červená Lhota a Chotěmice. Obec leží v nadmořské výšce 540 m. Její katastrální výměra je 382 ha. Obec Vícemil leží ve správním obvodu pověřeného městského úřadu Jindřichův Hradec.

V obci je obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, 1 hostinec. Obec má hasičskou zbrojnici je elektrifikována a má i veřejné osvětlení, není plynofikovaná. Disponuje i veřejnou telefonní stanicí. V obci není pošta, zdravotnické zařízení, škola ani školka. Obec má veřejný vodovod i kanalizaci a také vodní požární nádrž. Je zde také sportovní hřiště. V okolí je množství značených cyklostezek a také je zde pěkná krajina s nádhernou přírodou, ale najdou se zde i pěkné památky jako například zámek Červená Lhota.

V obci je k 13.3.2006 přihlášeno k trvalému pobytu 87 obyvatel. Z toho je 45 mužů, 42 žen .

 

HISTORIE

Zmínky o historii Vícemile v datech:

1360
Rožumberský les

– dříve již měli pánové z Rožumberka u Deštné les větší černý zvaní Streitperg a Třešňovec

1378
První zmínka

první zmínka o obci Vícemil – ves 12 km východně od Soběslavbě (lid. ta Vícemil, ve Vícemili, do Vícemile)

1382
Mikuláš Podlavička

Mikuláš Podlavička z Vícemile

1418
Volný obchod statků

Oldřich z Rožumberka vydal listinu, dle které mohli obyvatelé Deštné a Vícemile volně odkazovat a prodávat své statky

1544
Prodej Obce

Přibík Kocz z Dobrsse celou ves prodal  Witzemühl

1586
Václav Hrnčíř

zemřel Václav Hrnčíř z Deštné čp. 66 a grunt šacován pro jeho sirotky Václavovi z Vícemile

1597
Koupě Červené Lhoty a Vícemile

13. prosince  1597 koupil Vilém Ruth z Dírného od Jana Káby z Rybňan Červenou Lhotu, Jižnou i s chalupami pode vsí Vícemil od  Petra Dvořeckého z Olbramovic prodal za 1300 kop míš. dědictví ve vsi Vícemil, dvůr poplužní řečený Kapinošovský s ovčínem při téže vsi Kapinošovský

1623
Po Bílé Hoře

Bohuslav Ruth z Červené Lhoty a Dírného odsouzen k manství a ve vsi Vícemil po jednom poddaném s chalupou v lese roku 1630 prodán

1720
Německý název

Od roku 1720 se uvádí ves německý název obce – Witzemühl

1840
Přejmenování

od roku 1840 je obec nazývána také Wetzmühl nebo Wicomühle

1870
Rozrůstání

Podle slovníku Čech království Českého z roku 1870 měla Vícemil 22 domů a 118 obyvatel. V roce 1896 měla Vícemil 147 obyvatel a rozloha byla 488 jiter a 370 sáhů.

1914
První světová válka

V 1. Světové válce (1914 – 1918) narukovalo z Vícemile 14 lidí.

1990
Současnost

Počet obyvatel v roce 1973 byl 126, v roce 1990 byl 98, 1991 v roce 95, 1992 v roce 93