Historie obce Vícemil

Zmínky o historii Vícemile v datech:


1378 - první zmínka o obci Vícemil - ves 12 km východně od Soběslavbě (lid. ta Vícemil, ve Vícemili, do Vícemile)

1382 - Mikuláš Podlavička z Vícemile

1360 - dříve již měli pánové z Rožumberka u Deštné les větší černý zvaní Streitperg a Třešňovec

1418 - Oldřich z Rožumberka vydal listinu, dle které mohli obyvatelé Deštné … a Vícemili volně odkazovat a prodávat své statky

1544 - prodal Přibík Kocz z Dobrsse celou ves Witzemühl

1586 - zemřel Václav Hrnčíř z Deštné čp. 66 a grunt šacován pro jeho sirotky Václavovi z Vícemile

1597 - 13. prosince koupil Vilém Ruth z Dírného od Jana Káby z Rybňan Červenou Lhotu, Jižnou i s chalupami pode vsí Vícemil

1608 - od Petra Dvořeckého z Olbramovic za 1300 kop míš. dědictví ve vsi Vícemil, dvůr poplužní řečený Kapinošovský s ovčínem při téže vsi Kapinošovský

po bitvě na Bílé hoře (1620) zabral Červenou Lhotu i část Vícemil císařský vojevůdce Maradas pro velitele hradní posádky v Hradci Antonio de Brucio. Ruth se odvolal, že byl neprávem zkonfiskován - marně

1623 - Bohuslav Ruth z Červené Lhoty a Dírného odsouzen k manství a ve vsi Vícemil po jednom poddaném s chalupou v lese roku 1630 prodán

1720 - se uvádí ves Witzemühl

1840 - je obec nazývána Wetzmühl nebo Wicomühle

Podle slovníku Čech království Českého z roku 1870 měla Vícemil 22 domů a 118 obyvatel. V roce 1896 měla Vícemil 147 obyvatel a rozloha byla 488 jiter a 370 sáhů.

Počet obyvatel v roce 1973 …. 126, 1990 …. 98, 1991 …. 95, 1992 …. 93

V 1. Světové válce (1914 - 1918) narukovalo z Vícemile 14 lidí.