Dokumenty ke stažení a archiv dokumentů
| Rok 2017 |  | Rok 2016 |  | Rok 2015 |  | Rok 2014 |  | Rok 2013 |  | Rok 2012 |

dokument typu .pdf 12.12.2013  Rozpočet obce Vícemil na rok 2013

dokument typu .pdf 23.01.2013  I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupiitellstva obce Vícemiil 1/2013

dokument typu .pdf 23.01.2013  INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY

dokument typu .pdf 25.02.2013  OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

dokument typu .pdf 14.03.2013  Pozvánka na jednání místních aktérů Přípravy Integrované strategie území MAS Česká Kanada v období 2014 - 2020

dokument typu .pdf 14.03.2013  Dotazník - MAPOVÁNÍ POTŘEB A POTENCIÁLU OBYVATEL regionu MAS Česká Kanada o.p.s.

dokument typu .pdf 30.01.2013  Usnesení zastupitelstva obce Vícemil č. 1/2013

dokument typu .pdf 17.04.2013  I N F O R M A C E o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Vícemil 2/2013

dokument typu .pdf 21.05.2013  USNESENÍ o nařízení elektronické dražby

dokument typu .pdf 19.06.2013  Informace o konání řádného zastupitelstva obce Vícemil 3/2013

dokument typu .pdf 17.07.2013  Kotlíková dotace - průzkum zájmu občanů

dokument typu .pdf 17.07.2013  Dotace na nový kotel zničený povodní

dokument typu .pdf 18.09.2013  INFORMACE K VOLBĚ DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

dokument typu .pdf 01.10.2013  Veřejná vyhláška 1/2013

dokument typu .pdf 17.10.2013  Veřejná vyhláška 2/2013 - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou upuštění od místního šetření

dokument typu .pdf 15.11.2013  Veřejná vyhláška 3/2013 - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou(splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil)

dokument typu .pdf 04.12.2013  Informace o konání řádného zastupitelstva obce Vícemil 4/2013

dokument typu .pdf 24.04.2013  Usnesení zastupitelstva obce Vícemil č. 2/2013

dokument typu .pdf 26.06.2013  Usnesení zastupitelstva obce Vícemil č. 3/2013